dimecres, 3 setembre de 2014

Convocatòria d'ajuts per alumnes amb necessitat específica de suport educatiu

Ajuts individualitzats convocats pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu per al curs 2014-2015:
  • Ajuts directes per a alumnes (inclosos els que tenen TDAH) que necessiten suports determinats i atencions educatives específiques derivades d'una discapacitat o d'un trastorn greu de la conducta, durant tota l'escolarització o només durant un període.
  • Subsidis per a necessitats educatives especials derivades d'una discapacitat o un trastorn greu de la conducta per a famílies nombroses.
  • Ajuts per a programes específics complementaris a l'educació reglada per a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals.
A qui va dirigit?
A alumnes d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà o superior, ensenyaments artístics professionals, PQPI, formació professional bàsica o programes de formació per a la transició a la vida adulta, que presenten una necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de la conducta o a causa de les seves elevades capacitats  intelectuals.


Termini per presentar la sol·licitud: del 14 de juliol al 30 de setembre de 2014

En aquest enllaç trobareu la sol·licitud.

A més a més haureu de presentar la següent documentació:

1. Fotocòpia del DNI/NIF o NIE de l’alumne/a sol·licitant i de tots els membres computables de la unitat familiar majors de 14 anys.

2. Còpia de les dades identificatives del compte (CCC, codi compte client, on constin els codis de l’entitat bancària, l’oficina, el dígit de control i el número de compte o llibreta) on el/la sol·licitant vulgui percebre la beca. El/la sol·licitant ha de ser titular o cotitular d’aquest compte. Si és menor de 14 anys caldrà especificar quin membre de la unitat familiar (pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a) és titular o cotitular del compte i especificar el seu DNI/NIF o NIE. AQUEST COMPTE HA D’ESTAR OBERT I NO S’HA DE MODIFICAR NI CANCEL·LAR FINS QUE NO S’HAGI FET LA TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA DE L’IMPORT DE L’AJUT.

3. Fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent, si escau.

4. Documentació acreditativa per a justificar qualsevol situació específica al·legada a la sol·licitud.


5. Resolució de la qualificació de la disminució. Aquesta certificació l’expedeix el Departament de Benestar Social i Família, Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), als Centres d’Atenció al Disminuït (CAD). Si la qualificació és inferior al 33% s’haurà de presentar una certificació emesa per l’equip d’orientació educativa i psicopedagògica (EAP).


RECORDEU que ens heu de portar la sol·licitud i la documentació a l'escola  per dur-les al Consorci d'Educació degudament diligenciades.
dimarts, 2 setembre de 2014

Beques de Menjador

Recordeu que s'ha obert un segon termini per sol·licitar ajuts de menjador:

Els terminis són del 8 al 19 de setembre

En aquest enllaç trobareu tota la informació i podeu descarregar-vos els impressos.
També els teniu a la vostra disposició a la secretaria del centre.dijous, 10 juliol de 2014

Menjador escolar curs 2014-15

Benvolgudes famílies,

El proper curs una nova empresa, Cuina Justa, es farà càrrec de la cuina del centre. La comissió de menjador de consell escolar se n'ocupa de fer el seguiment i la valoració d'aquest servei i enguany es va veure la necessitat de fer un canvi.

Cuina Justa farà la seva presentació el dilluns 29 de setembre a les 17:30 h a l'escola. Us explicaran qui són i com funcionen.

Us hi esperem!


dijous, 3 juliol de 2014

Grups de P3

Aquí teniu la composició dels dos grups de P3 així com els torns del període d'adaptació.

Recordeu que si teniu qualsevol problema amb l'horari que us hem assignat, us podeu posar en contacte amb l'escola mitjançant un correu o una trucada a partir de l'1 de setembre.

dimecres, 11 juny de 2014

Fort Pienc dóna la nota

Sí a la música!

Petits talents científics

Aquest curs, mestres de l'escola, hem participat en un programa de formació amb l'objectiu de fomentar l'experimentació, la indagació i la descoberta en l'aprenentatge de les ciències de l'alumnat d'educació primària. Aquest projecte ens ha permès realitzar una sèria d'experimentacions a l'escola, en concret amb els grups de 4t, i que vàrem presentar el 27 de maig al Cosmocaixa en el marc del projecte Petits Talents Cièntífics, que va coorganitzar l'Institut d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.

Aquí teniu el pòster que vam preparar. Al blog de 4t podeu veure la presentació feta pels nens i nenes.